Groene schoolplein
Nieuwsbrieven Groene Schoolplein.


 • Opening Groene Schoolplein 6 sept 2013

 • Aanleg groene schoolplein aug 2013

 • Foto's Hendrik Schaefer dirigeert kinderkoor bij Fonds 1818
  10 april 2013       Het ontwerp van ons Groene Schoolplein is klaar!


  Na een lange voorbereiding is het eindelijk zo ver. Het ontwerp van ons groene schoolplein is klaar!
  Vorig jaar is er een werkgroep samengesteld van enthousiaste ouders en leerkrachten. De werkgroep “Groene Schoolplein” heeft de kinderen van de school betrokken bij het maken van plannen. De leerlingen van groep 8 hebben  maquettes gemaakt en daarmee aangegeven hoe het nieuwe schoolplein eruit moest zien.

  Zij gaven de volgende wensen door aan de werkgroep:
  -        een plein met veel speelmogelijkheden
  -        meer uitdaging en ontdekplekken (meer struiken om verstoppertje te spelen)
  -        boomstammen om over te klimmen
  -        met een touw ergens naar toe zwaaien
  -        met een hele groep buiten les krijgen
  -        lekker blijven sporten op het plein
  -        een groener plein, want dat  lijkt mooier
  De werkgroep gaf alle wensen door aan de tuinarchitect Suzanne van Ginneken. Via Fonds 1818 kregen we de startsubsidie en met dit bedrag kon het eerste ontwerp gemaakt worden.  Op de foto hierboven ziet u hoe het uiteindelijke  ontwerp geworden is.
   
  Het Groene Schoolplein bestaat uit vier delen:
  1)     Drijfhout (links voor de school)
  2)     Zandbanken (rechts voor de school)
  3)     Grasduinen (sportvelden met aan de zijkanten tribunes van grasduinen)
  4)     Buitenklas (rechts naast de gymzaal)
  Deze foto zal binnenkort in de school te zien zijn en dan geeft de oudercommissie uitleg hoe het gaat worden. De oudercommissie gaat nu op zoek naar fondsen.  Aan het eind van dit schooljaar zullen wij een sponsorloop organiseren en de opbrengst zal geheel ten goede komen aan het nieuwe schoolplein.
  Wilt u alvast een bedrag doneren, dan kan dat via de bankrekening van de school:
  240576284, t.n.v. Nutsschool Laan van Poot, groene schoolplein.
  Wij hopen dat we deel 1 en 2 al kunnen realiseren in de zomer van 2013!