Aanmelden
 

 
Aanmelden bij Nutsschool Laan van Poot
 
Vanaf 1 januari 2013 kunnen ouders hun kind nog maar bij 1 Haagse basisschool aanmelden. Dat geldt voor alle kinderen die geboren zijn op of na 1 oktober 2012 en die naar groep 1 gaan. De Haagse basisscholen en de gemeente hebben hierover afspraken gemaakt. Zo willen we het aanmelden duidelijker en eerlijker maken. De afspraken gelden ook voor onze school.
 
Aanmelden
·      Als uw kind ongeveer 11 maanden oud is, ontvangt u een informatiebrief van de gemeente over het aanmelden van uw kind op een basisschool in Den Haag.
·      Aanmelden kan vanaf de 1e verjaardag van uw kind tot en met 30 september  daarna.
·      U kunt voor de eerste verjaardag van uw kind een van de informatieochtenden bezoeken ( zie website).
·      U meldt zich aan d.m.v. het sturen van een e-mail naar info@nutsschool.nl met daarin de volgende gegevens van uw kind: volledige naam, geboortedatum en het Burgerservicenummer.
·      U krijgt een brief van ons met de bevestiging van uw aanmelding.
·      Woont u (nu nog) niet in Den Haag, maar kiest u wel voor een Haagse basisschool?
U kunt uw kind dan zonder brief aanmelden. Dit kan na de 1e verjaardag van uw kind tot en met 30 september (12.00 uur) daarna. Stuur een e-mail naar info@nutsschool.nl met daarin de volgende gegevens van uw kind: volledige naam, geboortedatum, adresgegevens en het Burgerservicenummer.
 
Toelating
Al vele jaren is gebleken dat meer kinderen zich aanmelden op onze school dan dat er daadwerkelijk plaatsen beschikbaar zijn.  Aanmelden betekent helaas niet altijd dat uw kind ook is toegelaten.  Een kind krijgt voorrang om geplaatst te worden als het voldoet aan onderstaande criteria:
 
1.     Kinderen met een ouder broertje of zusje die reeds op Nutsschool Laan van Poot onderwijs volgt.
2.     Kinderen met een ouder broertje of zusje welke geplaatst is op Nutsschool Laan van Poot, maar nog niet op school zit.
3.     Kinderen van personeelsleden
4.     Kinderen die aangemeld zijn bij peuterspeelzaal “De Bosuiltjes”
5.     Kinderen die wonen binnen het primaire voedingsgebied van de school (postcode 2566, 2555, 2564, 2565, 2554).
 
Wij kunnen ieder jaar 32 leerlingen toelaten. Hierbij kijken wij naar een gelijke verdeling jongens-meisjes en een gelijke verdeling over de geboortemaanden.
 
Belangrijk om te weten: wij kijken alleen naar de toelatingscriteria. Het moment van aanmelden maakt niet uit als het maar uiterlijk 30 september is. Het is dus niet zo dat de eerste aanmeldingen meer kans maken dan de laatste aanmeldingen. Uiterlijk op 21 oktober na uw aanmelding hoort u of uw kind is toegelaten. Wij sturen u hier een brief over.
 
Als er geen plaats is kunt u er voor kiezen om uw kind op een wachtlijst te plaatsen.
 
Meer informatie over de afspraken over aanmelden in Den Haag:
www.eenaanmeldleeftijd.nl 
 
Kinderen geboren voor 1 oktober 2014
Wanneer u uw kind wilt aanmelden kunt u een e-mail sturen naar info@nutsschool.nl  waarin o.a. de volgende gegevens van het kind staan: volledige naam, geboortedatum, adresgegevens, Burgerservicenummer, vorige school/groep.
 
Tussentijdse instroom in groep 2 t/m 8
Om te bepalen of er wel of geen plaats is, hanteren wij de volgende procedure:
 
·      Wij kijken naar de groepsgrootte, de samenstelling van de groep, de leerresultaten en gedrag van de nieuwe leerling.
·      Er zal een gesprek plaatsvinden tussen de ouders en de directeur. Tijdens dit gesprek bespreken we de reden van schoolwisseling.
·      Er wordt contact opgenomen met de oude school door de directeur.
·      Na dit gesprek heeft de directeur overleg met de ib-er en de desbetreffende leerkracht. Gezamenlijk wordt bekeken of instroom een goede beslissing zal zijn voor de individuele leerling én de bestaande groep.
·      Een eventuele nieuwe leerling zal altijd eerst twee dagen meedraaien in de bewuste groep.
 
Als er geen plaats is kunt u er voor kiezen om uw kind op een wachtlijst te plaatsen.
 
Informatieochtenden
Wilt u kennismaken met onze school dan bent u van harte welkom op één van onze Informatieochtenden.