Medezeggenschapsraad
Medezeggenschapsraad  

 
De Medezeggenschapsraad (MR) is het wettelijk geregeld inspraakorgaan van de school,
waarin ouders en personeelsleden meedenken, meepraten, adviseren en meebeslissen over zaken die de school aangaan. De MR bestaat uit 3 vertegenwoordigers vanuit ouders en 3 vertegenwoordigers vanuit het personeel, die door middel van een verkiezing worden gekozen uit hun eigen achterban voor een periode van drie jaar.
De MR vergadert minimaal vier keer per schooljaar.  Tijdens deze vergaderingen wordt er gesproken over beleidsmatige zaken zoals het schoolplan, de schoolgids, jaarplan, jaarverslag, financiën, protocollen, formatie en de kwaliteit van het onderwijs. In het MR-reglement staat over welke zaken de MR advies- of instemmingsrecht heeft. De directeur is als toehoorder aanwezig en kan tevens informatie verstrekken.
Heeft u vragen of wilt u iets onder de aandacht van de MR brengen, schroom dan niet om één van ons aan te spreken op het schoolplein of een mail te sturen naar groepmr@nutsschool.nl
De oudergeleding van de MR bestaat uit:
Maurice de Man: vader van Thomas (groep 4) , Martijn (groep 8) en Sander (op het VO) 
Charlotte Looij-Wateler: moeder van Tim (groep 2) en Loes (groep 1a)
Turan Narçiçegi : vader van Danyal (groep 4), Elife (groep 5), Tan en Felin.
 
De personeelsgeleding van de MR bestaat uit:
Liana Eelkema (leerkracht groep 2)
Leonie Bal (leerkracht groep 5)
Florentine Dijksma (leerkracht groep 7)
 
De MR-vergaderingen zijn openbaar en van iedere vergadering worden notulen gemaakt die gepubliceerd worden op www.nutsschool.nl

 • Verslag vergadering 15 januari 2018

 • Verslag vergadering 20 november 2017

 • Verslag vergadering 2 okt 2017

 • Verslag vergadering 19 juni 2017

 • Verslag vergadering 22 mei 2017

 • Verslag vergadering 13 maart 2017

 • Verslag vergadering 21 november 2016

 • Verslag vergadering 26 sept 2016

 • Verslag vergadering  31 mei 2016

 • Verslag vergadering 15 maart 2016

 • Verslag vergadering 24 nov 2015

 • Verslag vergadering 30 juni 2015

 • Verslag vergadering 26 mei 2015

 • Verslag vergadering 16 maart 2015

 • Verslag vergadering 2 maart 2015

 • Verslag vergadering 25 november 2014

 • Verslag vergadering 8 juni 2014

 • Verslag vergadering 3 juni 2014

 • Verslag vergadering 11 maart 2014

 • Verslag vergadering 26 november 2013

 • Verslag vergadering 24 september 2013

 • Verslag vergadering 9 juli 2013

 • Verslag vergadering 4 juni 2013

 • Verslag vergadering 9 april 2013

 • Verslag vergadering 8 januari 2013 • Verslag MR 2011 - 2012