Notulen OC 10 jan 2017
Notulen Ouder Commissie
 
Datum: 10 januari 2017
Aanwezig: Erna, Annelieke, Silvia en Barbara
Afwezig: Sandra en Amber (en Brenda maar dat heeft met zwangerschapsverlof te maken)
Punt Omschrijving Actie
1 Welkom Annelieke!  
2 WoonZorgCentra loopt.
Annelieke wil deze taak graag overnemen van Ilse. We gaan Sandra vragen Annelieke weg wijs te maken
(SG) AS
2 Bij terugkomst van Liana en Brenda wordt er een leuke kaart en romper aan de dames gegeven. Dat gaat deze week gebeuren. EW
3 Bezetting van de leden
We hebben nog een gegadigde die we zelf gaan vragen. Daarna zullen we een vacature open stellen op de website, met uitgesproken oproep voor de onderbouw. Dit ivm continuïteit
 
 
BS
4 Draaiboeken: blijft aandachtspunt Allen
5 Goedzak; navraag bij Sandra Tjoa levert de kinderwinkel in Moerwijk op. Zij zijn actief met kinderen van 4 tot 12 jaar. Sil gaat daar achteraan. Ook kan aan de Linda Foundation gedacht worden. SvE
6 Kerst: evaluatie: kerstman was een groot succes. Ook aan de opstelling van het plein niets meer veranderen. Kerstkoor werd dit jaar niet gemist. Enige verbeterpunt is het opruimen: dat van te voren beter indelen. BS
7 Tshirts: deze week zullen de proefshirts bij Sil komen en dan via Barbara naar Karin gaan.  
BS SvE
8 Vrijwilligersdag: door afwezigheid van Amber is er geen input van de leraren geweest. Barbara zal dit bij Karin en Carla navragen. En dan eventueel met een mail naar de ouders communiceren: wie ziet nog een mooi aanpakproject liggen? BS
9 Valentijn loopt SvE
10 Muzikale avond: Annelieke en Barbara gaan dit nu oppakken. Maar eerst uitstel vragen tot 17 febr dit ivm oefenen en inschrijven. Doordat er nog geen terugkoppeling is geweest van het team naar ons over wie het nu binnen de leraren oppakt. We hebben of Frans of Jeroen (muziekleraar) nodig om de avond aan elkaar te praten en het inschrijven te motiveren. Inschrijflijst en pamfletten worden deze week gemaakt en opgehangen.    BS AS
12 WVTTK
Wij gaan navraag doen voor het thema van de projectweek. Dit ivm aankleding hal.
 
BS
 
Vergadering wordt om 22:00 uur gesloten en nieuwe bijeenkomst is gepland op 14 maart 2017 bij Silvia van Eijck ook weer om 20:00 uur.