Notulen OC 13 dec 2016
Notulen Ouder Commissie
 
Datum: 13 december 2016
Aanwezig: Erna, Sandra, Silvia en Barbara
Afwezig: Ilse en Amber (amber was voor deze vergadering niet uitgenodigd ivm praktische besprekingen) en Brenda ivm zwangerschapsverlof
 
Punt Omschrijving Actie
1 WoonZorgCentra
Evaluatie volgt bij eerst volgende vergadering ivm afwezigheid Ilse
 
2 Bij terugkomst van Liana en Brenda wordt er een leuke kaart aan de dames gegeven EW
3 Bezetting van de leden
We hebben nog twee gegadigden die we zelf gaan vragen. Daarna zullen we een vacature open stellen op de website, met uitgesproken oproep voor de onderbouw. Dit ivm continuïteit
 
 
BS en SG
4 Draaiboeken: blijft aandachtspunt Allen
 
5 Schoenmaatjes: zeer goed verlopen en ze zijn ook al naar het inleverpunt gebracht.
Volgend jaar wellicht vervangen door “Goedzak”
Kinderen zamelen zelf speelgoed, spelletje of boek in voor een ander in dit geval in NL verblijvend kind.
Uitwerking gaat Silvia doen. Voorlopig drie instellingen waar we voor kunnen inzamelen: JKZ, Stichting Lotje en de Weggeefwinkel
SvE
6 SintMaarten: evaluatie al binnen van de leraren waarvoor dank.
Grootse punt is dat velen dit als leuk hebben ervaren. Groep 7 en 8 haakten af.  Zodat we nu 108 lampionstokjes over hebben in de kast (zonder batterijen). Ondanks de verdere goed ontvangst is een aandachtspunt dat we vanuit de OC eerder het team en de klassenmoeders gaan informeren om voorbereiding te verbeteren zodat uitvoering beter verloopt.  
 
7 blauwe bank: schuift van de agenda nu aanschaf door Karin van een bank ter vervanging  
8 Kerst: eerder lichtjes aanbrengen is door velen gevraagd. Dit is al gevraagd aan Karin en t team maar wordt niet gewaardeerd. Dus opbouw alleen op donderdag. 2 dames van buiten de OC hebben zich aangemeld. Wij zorgen dat donderdag ochtend alles in positie is gebracht zodat opbouw kort duurt. Daarna verzamelen om 16:15.
Geen kerstkoor omdat er na 4 oproepen 4 aanmeldingen zijn. Dus een box met liedjes zodat men mee kan zingen.
Kerstman op het plein: we gaan navraag doen over huren Kerstman in luxe pak.
BS
9 T-shirts: Karin gaf aan dat zij graag vanuit school shirts wil sponsoren. Karin gaat in overleg met Mark en Leonie. Er is alleen overleg geweest over kleur. Wij doen een voorstel via de mail naar Leonie over maten en aantallen. Vervolg zal komen.  
BS SvE
10 Vrijwilligersdag: nog geen lijst van de leerkrachten ontvangen. Navraag aan Amber BS
11 Muzikale avond: Dinah moeder van Sophia uit groep 7 is muziek lerares. Zij heeft aangegeven deze mooie nalatenschap van William vorm te willen geven. Gaan we dus doen. Wenselijk is een leerkracht die zich voor dit event inzet. 2 dingen zijn duidelijk: geen generale repetitie en qua planning verder van de talentenshow.  SG/BS
12 Valentijn: we gaan weer een kaarten maak en bezorg moment verzorgen. Elk kind maakt dit jaar een kaart voor een ander kind op school. Silvia zal alles (versiering hal, loodjes, voorbeeldkaarten, info.mail e.d.) regelen hiervoor SvE
13 WVTTK
Geen notulen van kunnen maken omdat de notuliste naar de oppas terug moest....
 
 
 
 
Vergadering wordt om 21:45 uur gesloten en nieuwe bijeenkomst is gepland op 10 januari 2017 bij Barbara, Kruisbeklaan 40 ook weer om 20:00 uur.