Notulen OC 20 sept 2016
Notulen Ouder Commissie
 
Datum: 20 september 2016
Aanwezig: Erna, Ilse, Sandra, Silvia, Amber en Barbara
Afwezig: Brenda
 
Punt Omschrijving Actie
1 Welkom allen en vooral Ilse, leuk dat je ons komt versterken.  
2 Afscheid van Gera en Natalie, om hen te bedanken brengen wij hen nog een bloemetje
Ook worden meteen Liana en Brenda’s aanstaande baby’s besproken: we doen dan een leuke kaart met sokjes of zo!
BS
3 Bezetting van de leden
Silvia en Sandra geven aan dat dit hun laatste jaar is. En Barbara geeft aan dat zij het jaar erna de OC gaat verlaten. Dus allen ogen en oren op voor leuke wapperende handjes waar vaders en of moeders aan vastzitten. Indien je een geschikte kandidaat spot even overleggen en aanspreken!
 
En we stellen een vacature open op de website om buiten onze kring mensen attent te maken.
 
 
 
Allen
 
 
 
BS
4 Zomerfeest:
Evaluatiepunten worden verwerkt in het draaiboek
Opbrengst is €1.393,79 is minder dan vorig jaar maar dat komt door opzet sponsoring.
Luchtkastelen vanaf nu (zelf lees vroeg) bestellen om teleurstelling te voorkomen
 
EW
 
5 Ouderfeest:
was een succes, iedereen die er was (80-100 ouders vooral uit de lagere jaren) had er onwijs veel zin in en plezier. Dit wordt geen vast item in de kalender dus volgend jaar gewoon weer open voor discussie: misschien niets of borrel of zelfde set up.
 
6 Begroting:
Dit jaar zoals het een stichting betaamt geen winst, maar een “sluitende” begroting. Verlies van €6,19. Begroting van aankomend jaar bevat een lagere opbrengst zomerfeest en zal net een winst van €92 geven.
 
BS
7 Jaarplanning:
Jaarplanner wordt besproken, eigenaarschap wordt herverdeeld projecten komen ter illustratie van Amber en Ilse allemaal even aan de beurt. Jaarplanner met aanvullingen wordt apart gemaild.
Draaiboeken worden gecontroleerd en beschikbaar gemaakt.
Tevens wordt Amber gevraagd lijst van Klassenouders via Karin aan ons te doen toekomen.
Ook voor de vrijwilligersdag zal Amber een klussenlijst aan leveren voor 31 december ivm aanvragen subsidie. (ook daar mag het ventilatierooster en blauwe bank op, zie verder in punt 11)
 
 
 
 
BS
SG
 
AV
 
AV
8 Kinderboekenweek:
Loopt, poppen bestelt en werkgroepje aangemeld.
 
EW
9 Schoenmaatjes:
Loopt en werkgroep is aangemeld.
Start 3 oktober en inleveren door onze kinderen 13 oktober
 
SvE
10 Sint Maarten:
Gekozen wordt voor lampionnen maken en liedjes oefenen in de klas, in de week voor Sint Maarten zodat iedereen tijd heeft om knutsel te maken en te bewonderen, en liedjes te studeren
Stokje met lampje wordt door OC geregeld.
Ook voorbeelden wat te maken worden aangeleverd: docent kiest samen met klassenouder hoe hij of zij dat invult voor de groep.
 
 
 
 
 
IC
11 Blauwe bank:
De vervanging van de bank wordt dit jaar in de schijnwerpers gezet. Werkgroep bestaat uit Silvia (vanuit groep 8 eventueel afscheidscadeau) Barbara (financiën) en Karin (Lucas stichting en groene schoolplein) zodat eventueel het ventilatie rooster voor groep 1b meegenomen kan worden.
SvE/BS
12 WVTTK
Amber vraagt hoe ze ons het beste kan benaderen: OC mailadres (algemene zaken) of onze individuele mailadressen (indien het een project betreft zie jaarplanner). Barbara zorgt dat zowel Amber als Ilse deze krijgt.
 
Ilse geeft aan dat zij vindt dat de OC zo veel leuke dingen doet en dat zij daar geen idee van had, of we nog iets aan zichtbaarheid willen doen? Op dit moment niet omdat er al “veel” correspondentie naar de ouders gaat. De kinderen weten het wel en daar gaat het om. Bij ideeën over hoe verder te profileren: kom maar door!
 
 
 
 
BS
 
Vergadering wordt om 22:00 uur gesloten en nieuwe bijeenkomst is gepland op 13 december 2016 bij Sandra, Zwaluwlaan 7 ook weer om 20:00 uur.