Welkom                   
 
Over de school
Nutsschool Laan van Poot  ligt op een mooie, rustige locatie dichtbij de duinen en is gehuisvest in een prachtig jaren ‘30 gebouw. De school beschikt over een eigen gymnastiekzaal, speellokaal voor de kleuters, speel- en leerruimte voor groep 3, handvaardigheidslokaal en twee schoolpleinen. De schoolgrootte is ongeveer 250 leerlingen. Er zijn twee instroomgroepen voor de jongste kleuters en daarna de groepen 2 t/m 8.  De kinderen wonen in de omgeving van de school en de ouderbetrokkenheid is groot.

Waar wij voor staan….     
 
Veilige  leeromgeving       

Goede sfeer, respect voor elkaar, De Vreedzame School, KiVa, kindercoach, schoolmaatschappelijk werk.
Optimale prestaties                       
Mooie eindresultaten, het maximale uit ieder kind halen.  Digitale schoolborden zorgen voor een optimale ondersteuning van de lessen. Door gebruik te maken van  computers en laptops kunnen leerlingen individueel en op eigen niveau de lesstof inoefenen.
Brede ontwikkeling
Vakleerkrachten voor gymnastiek en handvaardigheid, muziek,  Engels in groep 1 t/m 8, Frans na schooltijd, cultuur, musea, veel naschoolse activiteiten 

Onderwijs op maat
Differentiatie in en buiten de groep door het Directe Instructie Model (de groep wordt in 3 niveaus ingedeeld), RT, Plusklas. 
Verantwoordelijkheid
Kinderen zijn verantwoordelijk voor zichzelf, elkaar en de omgeving
Zelfstandigheid
Zelfstandig werken, takenkaarten, goede voorbereiding op het Voortgezet Onderwijs
 
Op deze website vindt u  meer informatie en leuke foto’s, zodat u een nog beter beeld van onze school krijgt.